Om oss

Frogner Regnskapskontor ble startet opp av Pål Vincents Pedersen i 2006 som enkeltmannsforetak, men etterhvert som årene gikk og kundekretsen vokste, ble det vedtatt å omdanne selskapet sommeren 2012 til et AS.

Vi er lokalisert sentralt på Frogner ( Oslo) i nærheten av Solli Plass. Vi er i dag 5 ansatte, og vi har lang erfaring med regnskapsførsel innen de fleste bransjer. Av de 5 ansatte er 2 autoriserte regnskapsførere.

Regnskapsføring er et fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet eller ikke overholdte tidsfrister kan få store konsekvenser. Vi har høy faglig standard og gode rutiner for kvalitetssikring, noe som gjør Frogner Regnskapskontor AS til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Våre medarbeidere har utdannelse, arbeidserfaring, bakgrunn og kontaktnett som gjør at de kan svare på de aller fleste bedriftsøkonomiske spørsmål. Når vi kjenner din virksomhet gjennom regnskapsføring mv., kan vi effektivt komme med gode råd som vedrører drift og lønnsomme tilpasninger. Vi hjelper deg også med oppstart av din egen bedrift. Virksomheter som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å ha en egen økonomiavdeling, vil kunne nyte godt av våre regnskapstjenester, kompetanse og erfaring. Vi kan tilpasse tjenester til virksomhetens behov, og dersom du ønsker å beholde deler av økonomifunksjonen internt, kan vi påta oss utvalgte oppgaver.

Konsentrer deg om det du er god på – vi tar oss av regnskap, lønn, budsjett og økonomistyring.

KONTAKT