Tjenester

Våre tjenester

Virksomheter som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å ha en egen økonomiavdeling, vil kunne nyte godt av våre regnskapstjenester, kompetanse og erfaring. Vi kan tilpasse tjenester til virksomhetens behov, og dersom du ønsker å beholde deler av økonomifunksjonen internt, kan vi påta oss utvalgte oppgaver.

Ragnskapsførsel fra A til Å
Fakturering
Lønnskjøring
Remittering
Årsregnskap
Selskapsetablering
Økonomisk rådgivning og planlegging
Skatterådgivning
Budsjettering

KONTAKT