Virksomheter som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å ha en egen økonomiavdeling, vil kunne nyte godt av våre regnskapstjenester, kompetanse og erfaring. Vi kan tilpasse tjenester til virksomhetens behov, og dersom du ønsker å beholde deler av økonomifunksjonen internt, kan vi påta oss utvalgte oppgaver.

Regnskapsførsel fra A til Å

Fakturering

Lønnskjøring

Remittering

Årsregnskap

Selskapsetablering

Økonomisk rådgivning

Skatterådgivning

Budsjettering

Virksomheter som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å ha en egen økonomiavdeling, vil kunne nyte godt av våre regnskapstjenester, kompetanse og erfaring. Vi kan tilpasse tjenester til virksomhetens behov, og dersom du ønsker å beholde deler av økonomifunksjonen internt, kan vi påta oss utvalgte oppgaver.

  • Regnskapsførsel fra A til Å

  • Fakturering

  • Lønnskjøring

  • Remittering

  • Årsregnskap

  • Selskapsetablering

  • Økonomisk rådgivning

  • Skatterådgivning

  • Budsjettering