Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et dokument som foreligger i Brønnøysund for alle bedrifter som er pliktet til å levere dette. Sammen med årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Fristen er 31. juli ved levering via Altinn.no. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst. Det er mye som skal gjøres før årsregnskapets frist. Som autorisert regnskapsfører er vi gode på å utarbeide årsregnskap og vi kan ta hele prosessen.

Ligningspapirene må leveres innen 31. mai. Ligningspapirene danner grunnlag for skatten – både den betalbare og den utsatte. Som oftest er det enklest og mest praktisk at det er den samme aktøren som utarbeider årsregnskapet og ligningspapirer. Vi utfører tjenester både for de som er regnskapspliktige og/eller har plikt til å levere selvangivelse. Utarbeidelse av ligningspapirer dreier seg om selvangivelse med tilhørende pliktige vedlegg. Disse kan eksempelvis være næringsoppgave, avskrivningsskjema, skjema for midlertidige forskjeller, bilskjema, egenkapitalskjema, årsoppgave for innberetningspliktige ytelser og andre skjemaer.

KONTAKT OSS

    KONTAKT OSS