Frogner regnskapskontor AS utfører realistisk budsjettering for din virksomhet slik at du får et godt grunnlag for å treffe gode økonomiske beslutninger hurtig. Tjenester innen økonomistyring:

Rutine-effektivisering

Business control

Interne rutiner

Regnskapsanalyser

Budsjettering

Likviditetsanalyser

Leie av økonomisjef

Vikartjeneste innenfor økonomi og regnskap

KONTAKT OSS

    KONTAKT OSS