Vi sørger for at dine folk får riktig lønn,til riktig tid. Vi hjelper både små bedrifter og store virksomheter med alt knyttet til lønnskjøringen. Med vår kompetanse og en lønnskjøring med automatiserte prosesser, forenkler vi din arbeidshverdag- samtidig som du har full kontroll. Vi jobber med skybaserte økonomisystemer, og vi har partneravtale med Tripletex.

 

Vi kan ta oss av alt innen:

• Utbetaling av lønn

• Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag

• Lønnslipper

• Innmelding via a-ordningen

• Rapportering til myndighetene via a-meldingen

• Konterings- og utbetalingslister

• Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

• Feriepenger

• Pensjonsrapportering

• Avstemmingsarbeid

• Rapporter og statistikker

• Refusjoner fra NAV

• Reiseregninger og utlegg

• Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver

• Terminoppgaver

• Sykemeldinger og oppfølging sykefravær

• Annet HR - arbeid

• Oppgjørslister (fagforeningskontingenter, påleggstrekk o.l.)

KONTAKT OSS

    KONTAKT OSS